แบบบ้านสองชั้น


แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 1
ราคาค่าแบบ 20,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 20 เมตร ลึก 11 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 22.5 เมตร  ลึก 15 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 269 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ ,2 จอดรถ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 2
ราคาค่าแบบ 23,000 บาท 
บ้านหน้ากว้าง 6.7 เมตร ลึก 14.2 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 9.2 เมตร  ลึก 19.7 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 187.8 ตรม.
4 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 4
ราคาค่าแบบ 20,000 บาท 
บ้านหน้ากว้าง 8.8 เมตร  ลึก 11 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 11.3 เมตร  ลึก 15.1 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 201.60 ตรม.
4 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ ,2 จอดรถ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project-5
ราคาค่าแบบ 15,000 บาท 
บ้านหน้ากว้าง 4.5 เมตร  ลึก 11.5 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 5.7 เมตร  ลึก 17 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 109.04 ตรม.
2 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ ,1 จอดรถ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 1 ชั้นครึ่ง
ชื่อแบบบ้าน : Project 6
ราคาค่าแบบ 20,000 บาท 
บ้านหน้ากว้าง 13.00 เมตร  ลึก 7.50 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 17.20 เมตร  ลึก 11.30 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 207.30 ตรม.
2 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านแฝด 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 7
ราคาค่าแบบ 25,000 บาท 
บ้านหน้ากว้าง 9 เมตร ลึก 15 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 13.2 เมตร  ลึก 19 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 242.88 ตรม.
4 ห้องนอน ,4 ห้องน้ำ , 2 จอดรถ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 8
ราคาค่าแบบ 20,000 บาท 
บ้านหน้ากว้าง 9.3 เมตร ลึก 11 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 12 เมตร  ลึก 15.2 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 185.7 ตรม.
4 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

ชื่อแบบบ้าน : Project 9
ราคาค่าแบบ 28,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 10.7 เมตร ลึก 14.8 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 14.7 เมตร  ลึก 18.8 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 240 ตรม.
6 ห้องนอน ,5 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้าน 2 ชั้น Modern Tropical
ชื่อแบบบ้าน : Project 10
บ้านหน้ากว้าง  8.70 เมตร  ลึก 16.20 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 12.70 เมตร  ลึก 20.20 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 282 ตรม.
3 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 11
ราคาค่าแบบ 18,000 บาท 
บ้านหน้ากว้าง 7 เมตร ลึก 11.4 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 11.2 เมตร  ลึก 15.6 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 136.8 ตรม.
4 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้าน Mini Home สไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 14
บ้านหน้ากว้าง 5.80 เมตร ลึก 12.00 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 8.00 เมตร  ลึก 16.20 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 158.38 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 15
ราคาค่าแบบ 20,000 บาท 
บ้านหน้ากว้าง 11.10 เมตร ลึก 15.60 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 13.30 เมตร  ลึก 21.10 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 262.42 ตรม.
3 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 17
ราคาค่าแบบ 32,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 17 เมตร ลึก 12.7 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 21.2 เมตร  ลึก 17.9 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 341.54 ตรม.
4 ห้องนอน ,5 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<< แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 19
ราคาค่าแบบ 30,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 7.8 เมตร ลึก 18.1 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 12.0 เมตร  ลึก 22.2 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 262.3 ตรม.
3 ห้องนอน ,4 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 20
ราคาค่าแบบ 25,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 6 เมตร ลึก 13 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 10.5 เมตร  ลึก 18 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 177.5 ตรม.
3 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 22
ราคาค่าแบบ 25,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 15 เมตร ลึก 10 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 17.7 เมตร  ลึก 14.2 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 259.7 ตรม.
3 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 23
ราคาค่าแบบ 23,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 8.2 เมตร ลึก 11.8 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 10.7 เมตร  ลึก 15.8 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 184 ตรม.
3 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้าน Mini Home สไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 25
บ้านหน้ากว้าง 4.80 เมตร ลึก 13.00 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 6.30 เมตร  ลึก 18.20 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 137.90 ตรม.
2 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
แบบบ้านสไตล์ออเรนทอล คอนเทมโพรารี 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 26
ราคาค่าแบบ 28,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 9.2 เมตร ลึก 13.9 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 13.2 เมตร  ลึก 17.9 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 207 ตรม.
4 ห้องนอน ,4 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 27
บ้านหน้ากว้าง  8.70 เมตร  ลึก 16.20 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 12.70 เมตร  ลึก 20.20 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 282 ตรม.
3 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 28
ราคาค่าแบบ 30,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 18.1 เมตร  ลึก 12.5 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 21.8 เมตร  ลึก 17.5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 391.84 ตรม.
4 ห้องนอน ,5 ห้องน้ำ ,3 จอดรถ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านสไตล์ออเรนทอล คอนเทมโพรารี 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 30
ราคาค่าแบบ 33,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 14.70 เมตร ลึก 15.60 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 18.70 เมตร ลึก 19.60 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 339 ตรม.
5 ห้องนอน ,5 ห้องน้ำ ,2 จอดรถ
 
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 31
ราคาค่าแบบ 28,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 8 เมตร  ลึก 10 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 13.2 เมตร  ลึก 14.7 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 186.4 ตรม.
4 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ ,2 จอดรถ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 33
ราคาค่าแบบ 30,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 8 เมตร  ลึก 19 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 12.2 เมตร  ลึก 23.2 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 309.91 ตรม.
4 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ ,2 จอดรถ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 34
ราคาค่าแบบ 20,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 8.8 เมตร  ลึก 11 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 11.4 เมตร  ลึก 15.2 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 207.45 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 36
ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 18 เมตร  ลึก 10.2 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 22.2 เมตร  ลึก 14.4 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 265.58 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 37
ราคาค่าแบบ 20,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 4.6 เมตร  ลึก 16 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 8.7 เมตร  ลึก 20.2 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 158.6 ตรม.
2 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 38
ราคาค่าแบบ 30,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 8.0 เมตร ลึก 19.0 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 9.2 เมตร  ลึก 23.1 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 285.5 ตรม.
4 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 40
ราคาค่าแบบ 25,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 8.8 เมตร  ลึก 14 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 11.5 เมตร  ลึก 16 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 241.95 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
, โซนทำงาน (6 โต๊ะทำงาน)
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 42
ราคาค่าแบบ 20,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 12.3 เมตร ลึก 15.3 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 15 เมตร  ลึก 15.3 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 262 ตรม.
4 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 43
ราคาค่าแบบ 20,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 6.5 เมตร ลึก 15.2 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 9.7 เมตร  ลึก 19.3 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 135.95 ตรม.
3 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 44
ราคาค่าแบบ 28,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 8 เมตร ลึก 11 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 10.7 เมตร  ลึก 16.1 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 234.6 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 45
ราคาค่าแบบ 28,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 8 เมตร ลึก 11 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 11.4 เมตร  ลึก 16.1 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 244.3 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้าน 2 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 49
ราคาค่าแบบ 30,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 17 เมตร ลึก 16.8 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 21.2 เมตร  ลึก 17.9 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 303.6 ตรม.
4 ห้องนอน ,5 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<