แบบบ้านสองชั้น


Project-01


ราคาค่าแบบ 20,000 บาท




Project-02


ราคาค่าแบบ 19,000 บาท

Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-04


ราคาค่าแบบ 20,000 บาท

Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-05


ราคาค่าแบบ 15,000 บาท

Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-06


ราคาค่าแบบ 19,600 บาท

Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-07


ราคาค่าแบบ 25,000 บาท



Project-10


ราคาค่าแบบ 22,000 บาท

Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-11


ราคาค่าแบบ 22,000 บาท


Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-12


ราคาค่าแบบ 21,000 บาท



Project-14


ราคาค่าแบบ 21,000 บาท



Project-15


ราคาค่าแบบ 20,000 บาท

Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-17


ราคาค่าแบบ 32,000 บาท





Project-18


ราคาค่าแบบ 24,000 บาท



Project-19


ราคาค่าแบบ 20,000 บาท
Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-22


ราคาค่าแบบ 25,000 บาท

Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-23


ราคาค่าแบบ 25,000 บาท



Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากลLayer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-24


ราคาค่าแบบ 25,000 บาท



Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-25


ราคาค่าแบบ 20,000 บาท






Project-26


ราคาค่าแบบ 23,000 บาท



Project-27


ราคาค่าแบบ 34,000 บาท



Project-28


ราคาค่าแบบ 39,000 บาท



Project-32


ราคาค่าแบบ 27,000 บาท




Project-33


ราคาค่าแบบ 30,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มคลิก>>>



Project-34


ราคาค่าแบบ 20,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มคลิก>>>






Project-37


ราคาค่าแบบ 25,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มคลิก>>>





เราให้บริการออกแบบบ้านโดยสถาปนิก และ วิศวกรผู้ชำนาญ
ส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆของบ้าน ที่นี่