แบบบ้านชั้นเดียว


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 1 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 3
ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 12.5 เมตร  ลึก 20.5 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 16.5 เมตร  ลึก 22.1 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 212.50 ตรม.
2 ห้องนอน ,1 ห้องน้ำ ,2 จอดรถ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 1 ชั้นครึ่ง
ชื่อแบบบ้าน : Project 6
ราคาค่าแบบ 20,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 13 เมตร  ลึก 7.5 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 17.2 เมตร  ลึก 11.3 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 207.3 ตรม.
2 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 1 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 13
ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 8.54 เมตร  ลึก 7.93 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 12.54 เมตร  ลึก 12.93 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 62 ตรม.
2 ห้องนอน ,1 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้าน 1 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 16
ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 14 เมตร  ลึก 12 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 18.2 เมตร  ลึก 17.2 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 148.4 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 1 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 18
ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 13 เมตร  ลึก 14 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 15.7 เมตร  ลึก 19.1 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 274 ตรม.
5 ห้องนอน ,1 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 1 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 21
ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง....เมตร  ลึก....เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 23.5 เมตร  ลึก 12.7 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 196.4 ตรม.
1 ห้องนอน ,1 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์ไทยประยุกต์ 1 ชั้นครึ่ง
ชื่อแบบบ้าน : Project 24
ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 13.7 เมตร  ลึก 10.5 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 16.7 เมตร  ลึก 14.6 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 134.2 ตรม.
3 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 1 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project 35
ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 8.5 เมตร  ลึก 18.5 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 14.5 เมตร  ลึก 22.5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 227.9 ตรม.
2 ห้องนอน ,3 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น 1 ชั้นครึ่ง
ชื่อแบบบ้าน : Project 36
ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 11.2 เมตร  ลึก 18 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 15.2 เมตร  ลึก 22 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 259.22 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<


แบบบ้านสไตล์ไทยประยุกต์ 1 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project A
ราคาค่าแบบ 15,500 บาท
บ้านหน้ากว้าง....เมตร  ลึก....เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 17 เมตร  ลึก 19 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 120.5 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านสไตล์ไทยประยุกต์ 1 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project B
ราคาค่าแบบ 20,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 15.9 เมตร  ลึก 9.5 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 20.1 เมตร  ลึก 13.7 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 120 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<แบบบ้านสไตล์ไทยประยุกต์ 1 ชั้น
ชื่อแบบบ้าน : Project C
ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
บ้านหน้ากว้าง 15 เมตร  ลึก 13 เมตร
ขนาดที่ดิน กว้าง 19.2 เมตร  ลึก 17.2 เมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม 145 ตรม.
3 ห้องนอน ,2 ห้องน้ำ
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<