แบบบ้านชั้นเดียวProject-03


ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มคลิก>>>


Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล


Project-08


ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มคลิก>>>
Project-9


ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มคลิก>>>
Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล
Project-13


ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มคลิก>>>

Project-16

ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มคลิก>>>
Layer House รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน และแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างราคายุติธรรม กับคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Project-21

ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มคลิก>>>Project-A


ราคาค่าแบบ 15,000 บาทProject-B


ราคาค่าแบบ 15,000 บาทProject-C

ราคาค่าแบบ 15,000 บาทสไตล์รีสอร์ต Project-29


ราคาค่าแบบ 15,000 บาทProject-31


ราคาค่าแบบ 15,000 บาทProject-35


ราคาค่าแบบ 15,000 บาท

Project-36


ราคาค่าแบบ 15,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มคลิก>>>
เราให้บริการออกแบบบ้านโดยวิศวกรผู้ชำนาญ
ส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆของบ้าน ที่นี่